DLA UCZNIA

STRONA GŁÓWNA

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/PONADPODSTAWOWYCH w 2019 roku:

Poniżej znajdują się terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

Podstawowa rekrutacja trwa od 13 maja 2019 roku (poniedziałek) do 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) do godziny 15.00.

UWAGA !!!

Zarządzeniem Nr 42 i 43/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 czerwca 2019 r. został przyspieszony termin składania świadectw ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych - spowodowane jest to tym, iż zostało przyspieszone zakończenie roku szkolnego. Nowy termin: od 19 czerwca 2019 r. (środa) do 25  czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00. Inne terminy rekrutacyjne pozostają bez zmian. 

Od 1 września 2019 r. w systemie szkolnym szkolnictwa ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego będą występowały następujące szkoły:

Dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych:

1. Szkoła Branżowa I stopnia - 3 lata - (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

2. Technikum - 4 lata.

3. Liceum Ogólnokształcące - 3 lata.

Dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych:

1. Szkoła Branżowa I stopnia - 3 lata - (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

2. Technikum - 5 lat.

3. Liceum Ogólnokształcące - 4 lata.

Terminy rekrutacji - wersja skrócona (najważniejsze terminy) !!!

Uwaga !!! 

Wersja skrócona dotyczy uczniów zarówno klas ósmych szkół podstawowych, jak i uczniów klas trzecich gimnazjalnych (takie same terminy rekrutacji).

ściągnij - wersja poprawiona pdf - czerwiec 2019 r.

Terminy rekrutacji - wersja oryginalna Zarządzenia Kuratora Oświaty z dnia 13 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów... :

ściągnij dla uczniów szkół podstawowych - wersja pdf

ściągnij dla uczniów szkół gimnazjalnych - wersja pdf

Terminy rekrutacji - wersja oryginalna Zarządzenia Kuratora Oświaty w Bydgoszczy:

Zarządzenie nr 9 Kuratora Oświaty uczniowie szkół Podstawowych:

ściągnij - wersja pdf

Zarządzenie nr 10 Kuratora Oświaty uczniowie Gimnazjum:

ściągnij - wersja pdf

 

Rekrutacja - nabór elektroniczny:

W naborze elektronicznym kandydaci mogą wybrać maksymalnie trzy szkoły, ale w nich dowolną liczbę klas.

Na pierwszym miejscu należy zawsze wpisać szkołę pierwszego wyboru, czyli tę, do której najbardziej chcemy się dostać. To samo dotyczy wyboru klas.

Rekrutacja Bydgoszcz:
https://bydgoszcz.edu.com.pl/

Rekrutacja Grudziądz:
https://grudziadz.edu.com.pl/

Rekrutacja Toruń:
https://torun.edu.com.pl/

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJALNYCH (SCHEMAT):

Źródło: MEN, ORE

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (SCHEMAT):

Źródło: MEN, ORE
 

BAROMETR ZAWODÓW 2019:

Barometr zawodów 2019 - Polska.

Barometr zawodów 2019 - Powiat Świecki.

Barometr zawodów 2019 - Powiat Chełmiński.

Barometr zawodów 2019 - Powiat Tucholski.

Barometr zawodów 2019 - Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz.

Barometr zawodów 2019 - Powiat Grudziądzki i Miasto Grudziądz.

Barometr zawodów 2019 - Powiat Toruński.

Barometr zawodów 2019 - Miasto Toruń.

Barometr zawodów 2019 - Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Barometr zawodów 2019 - Raport cała Polska.

Barometr zawodów 2019 - Cały Raport Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Więcej danych na stronie internetowej:

www.barometrzawodow.pl

 

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2016 r.

Raport.

Informacja o zawodach deficytowych i nadwyżkowych (aktualne dane z 2015 roku):

http://www.pupswiecie.pl/pup/urzad/analizy-i-statystyki/monitoring-zawodow/2015/2322,2015.html

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM:

Zawody deficytowe i nadwyżkowe I półrocze 2014 (ściągnij plik w pdf)

Zawody deficytowe i nadwyżkowe I półrocze 2013 (ściągnij plik w pdf)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2014 r.

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. – raport z badania

Zawody na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – broszura

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.

Informacja o bezrobotnych do 30 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku