DLA UCZNIA

STRONA GŁÓWNA

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w 2020 roku:

Poniżej znajdują się terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W systemie szkolnym szkolnictwa ponadpodstawowego występują następujące szkoły:

1. Szkoła Branżowa I stopnia - 3 lata - (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

2. Technikum - 5 lat.

3. Liceum Ogólnokształcące - 4 lata.

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ
II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ściągnij dla uczniów szkół podstawowych - wersja pdf

 

Rekrutacja - nabór elektroniczny:

W naborze elektronicznym kandydaci mogą wybrać maksymalnie trzy szkoły, ale w nich dowolną liczbę klas.

Na pierwszym miejscu należy zawsze wpisać szkołę pierwszego wyboru, czyli tę, do której najbardziej chcemy się dostać. To samo dotyczy wyboru klas.

Rekrutacja Bydgoszcz:
https://bydgoszcz.edu.com.pl/

Rekrutacja Grudziądz:
https://grudziadz.edu.com.pl/

Rekrutacja Toruń:
https://torun.edu.com.pl/

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (SCHEMAT):

Źródło: MEN, ORE
 

BAROMETR ZAWODÓW 2020:

Uwaga!!! Raport był tworzony przed sytuacją związaną z koronawirusem -

obecnie sytuacja na rynku pracy dynamicznie zmienia się.

Barometr zawodów 2020 - Polska.

Barometr zawodów 2020 - Powiat Świecki.

Barometr zawodów 2020 - Powiat Chełmiński.

Barometr zawodów 2020 - Powiat Tucholski.

Barometr zawodów 2020 - Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz.

Barometr zawodów 2020 - Powiat Grudziądzki i Miasto Grudziądz.

Barometr zawodów 2020 - Powiat Toruński.

Barometr zawodów 2020 - Miasto Toruń.

Barometr zawodów 2020 - Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Barometr zawodów 2020 - Raport cała Polska.

Barometr zawodów 2020 - Cały Raport Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Więcej danych na stronie internetowej:

www.barometrzawodow.pl