LISTA WYSTAWCÓW 2019

 

SZKOŁY WYŻSZE:

1. Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy.
2. Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie.
3. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
4. Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.
5. Wydział Mechaniczny w Grudziądzu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
6. Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
7. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
8. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
9. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu.
10. Politechnika Koszalińska w Koszalinie.
11. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
(UMK w Toruniu).
12. Gdańska Szkoła Wyższa w Gdańsku.
13. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
 

SZKOŁY POLICEALNE / LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH:

14. TEB Edukacja Sp. z o.o. – oddział w Grudziądzu.
15. Elitarne Studium Służb Ochrony DELTA w Grudziądzu.
16. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.
17. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.
18. Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych ,,Cosinus Plus” w Bydgoszczy.
19. Centrum Kształcenia APIS w Świeciu.
20. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu.
21. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Twoja Szkoła” w Świeciu.
 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (PONADPODSTAWOWE):

22. I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu.
23. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.
24. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.
25. Zespół Szkół Menedżerskich w Świeciu. Zespół Szkół Licealnych i Policealnych w Świeciu.
26. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Świeciu.
27. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
28. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu.
29. Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu.
30. Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy.
31. Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy (Technikum Elektryczno-Energetyczne).
32. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.
33. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu.
34. Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy.
35. Szkoła Branżowa I Stopnia ,,START” w Bydgoszczy.
36. Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.
37. Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie.
38. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
39. Technikum Leśne im. A. Loreta w Tucholi.
40. Zespół Szkół Budowlanych im. J. Gagarina w Bydgoszczy.
41. Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.
42. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.
43. Zespół Placówek Młodzieżowych ,,BURSA” w Grudziądzu.

 

INSTYTUCJE/ INSTYTUCJE RYNKU PRACY/ FIRMY POŚREDNICTWA PRACY/ LOKALNE FIRMY:

44. Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu.
45. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy.
46. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu.
47. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu.
48. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.
49. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej ,,Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu.
50. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu.
51. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu.
52. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu.
53. MONDI Świecie S.A.
54. Schumacher Packaging w Polednie i Grudziądzu.
55. Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. w Łysomicach.
56. Kotłoinwest Sp. z o.o. w Świeciu.
57. Diving Studio (kursy nurkowania).
58. AVON.
59. Faberlic.
60. Główny Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Bydgoszczy.
61. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Kujawsko-Pomorski w Toruniu.
62. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu.
63. FlexHR (Doradztwo Personalne, Agencja Zatrudniania) w Grudziądzu.
64.
OKK Otlewski Tapicernia Laskowice.